Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Неделчев, Михаил  [Clear All Filters]
Book Chapter
Неделчев, М., 2005. Говорещи и представяюи се у/в поезията на Биньо Иванов. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 162-169.
Subscribe to Syndicate