Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Кирова, Людмила  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ч
Кирова, Л., 2005. Чатът – реланост, сътворяваща се от текст. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 454-465.
Subscribe to Syndicate