Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 18 results:
Filters: Author is Илиева, Татяна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Илиева, Т., 2012. Ad honorem проф. д.и.н. Боряна Велчева. Българска реч, 18(1), pp.68–71.
Илиева, Т., 2002. Професор д-р Ангел Давидов на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.96–103.
Илиева, Т., 2012. Тежка загуба за чешката славистика (Зое Хауптова 1929–2012). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), pp.105–110.
Илиева, Т., 2011. Юбилейно за проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(1), pp.80–84.
Subscribe to Syndicate