Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Златкова, Пламена  [Clear All Filters]
2012
Загоров, В. & Златкова, П., 2012. Чети! Сподели! Бъди крачка напред!. In Л. Парижкова, ed. Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. София: За буквите – О писменехь, pp. 78–92.
Subscribe to Syndicate