Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Гергова, Ани  [Clear All Filters]
2004
Даскалова, К., 2004. Грамотност. In А. Гергова, ed. Българска книга. Енциклопедия. София-Москва: Пенсофт, pp. 130–132.
2001
Фабиан, Б., 2001. Ученият като читател. In А. Гергова & Даскалова, К., eds. История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 300–322.
2000
Гергова, А., 2000. Книжовни пристрастия: Документални очерци, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Subscribe to Syndicate