Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2012
Ганчева, Н., 2012. Научно издание на славянския Физиолог в интернет. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), pp.111-118.
Английски текст: http://javnost-thepublic.org/article/2004/4/3/
Байчева, В., 2012. Онтогенеза на сложните изречения в българския език. София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Научен ръководител: проф. Юлияна Стоянова
Делева, В., 2012. Перифразата като дескрипция. Българска реч, 18(1), pp.14–25.
Българска реч, Година XVIII / 2012, книга 1
Федер, В.Р., 2012. Плоская традиция текстов. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(4), pp.96–107.
Куюмджиева, С., 2012. По какъв осмогласник е пял св. Йоан Дамаскин?. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(3), pp.83–91.

Pages

Subscribe to Syndicate