Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Детрез, Раймонд  [Clear All Filters]
2012
Детрез, Р., 2012. Многострадалната библиотека на Католическия университет в Льовен като място на многопластови спомени. In Н. Аретов, ed. Първа радост е за мене: eмоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. София: Кралица Маб, pp. 416–432.
Subscribe to Syndicate