Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Дойнов, Пламен  [Clear All Filters]
Book Chapter
Албена, Х., 2012. Комунистическият национализъм. In П. Дойнов, ed. НРБ-литературата: история, понятия, подходи. София: Кралица Маб. Available at: http://liternet.bg/publish3/ahranova/nacionalizym.htm [Accessed 02.05.2014AD].
Дойнов, П., 2015. Разораване на културното поле (септември-декември 1944г.). In П. Дойнов, ed. 9 септември 1944 г. Литература и политика. София: Кралица Маб.
Дойнов, П., 2015. Разораване на културното поле (септември-декември 1944г.). In П. Дойнов, ed. 9 септември 1944 г. Литература и политика. София: Кралица Маб.
Subscribe to Syndicate