Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Снегаров, Иван  [Clear All Filters]
1955
Годишник на Духовната академия, 1954–1955
1951
Снегаров, И., 1951. Неизвестен досега препис от разказа „Чудо с българина“. Известия на Института за българска история, 3–4, pp.295–296.
1940
Снегаров, И., 1940. „Заветът“ на св. Иван Рилски. Известия на Българското историческо дружество, 16–17, pp.462–475.
Subscribe to Syndicate