Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Боров, Тодор  [Clear All Filters]
2009
Боров, Т., 2009. Народната библиотека и българската литература. In Т. Янакиева, ed. Тодор Боров. Избрани страници. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 598–614.
Боров, Т., 2009. Сградата на Народната библиотека: Накратко разказана дълга печална история. In Т. Янакиева, ed. Тодор Боров. Избрани страници. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 497–524.
Subscribe to Syndicate