Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 32 results:
Filters: Author is Бъчваров, Янко  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Бъчваров, Я., 1990. Славистична съпоставителна конференция в Оломоуц. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), p.115.
Т
Бъчваров, Я., 1987. Трети симпозиум на бохемистите в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(1), pp.127–128.
Ф
Бъчваров, Я., 1987. Филиалите на Института за руски език „А. С. Пушкин“ в чужбина. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(6), pp.93–94.
Ч
Бъчваров, Я., 1982. Четвърта конференция по превод в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), p.182.
Ю
Бъчваров, Я., 1986. Юбилей на Института за чешки език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.128–131.
Я
Кучера, К. & Бъчваров, Я., 1986. Ярослав Порак. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), pp.127–128.

Pages

Subscribe to Syndicate