Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Снегаров, Иван  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Снегаров, И., 1951. Неизвестен досега препис от разказа „Чудо с българина“. Известия на Института за българска история, 3–4, pp.295–296.
Годишник на Духовната академия, 1954–1955
Снегаров, И., 1940. „Заветът“ на св. Иван Рилски. Известия на Българското историческо дружество, 16–17, pp.462–475.
Subscribe to Syndicate