Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Холиолчев, Х., 2009. За русизмите преди и след .. Българска реч, 15(1-2), pp.100 – 103.
За думите чичо, леля, стрина/стринка, тета/тетка, чинка, нана/нанка, вуйчо и др.
Холиолчев, Х., 1981. Българските говори от Беломорска Тракия и Мала Азия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.205–213.
Холиолчев, Х., 1985. Методи Лилов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), pp.98–101.
Холиолчев, Х., 2013. Ръст и растеж. Българска реч, 19(3), pp.111 – 112.
Холиолчев, Х., 2005. Писма без отговор. Българска реч, 11(3), pp.42–46.
Холиолчев, Х., 2014. Д-р Кирил Петров Костов. Българска реч, 20(1), pp.100-102.
Холиолчев, Х., 2004. Методи Лилов. Българска реч, 10(5–7), pp.5–7.
Холиолчев, Х., 1985. Методи Лилов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), pp.98–101.
Холиолчев, Х., 2004. В памет на Карл-Хайнц Полок. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.142–143.
Холиолчев, Х., 2004. В памет на Карл-Хайнц Полок. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.142–143.
Холиолчев, Х., 2005. Писма без отговор. Българска реч, 11(2), pp.31–36.
Холиолчев, Х., 2012. За личното име Сидония. Българска реч, 18(1), pp.44–45.

Pages

Subscribe to Syndicate