Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Хаджи, В.Пожга, 2003. Хърватски и словенски език в контраст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(3), pp.22–35.
Хаджиева, Е. et al., 2012. Разбирам и говоря, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. et al., 2013. Текстове плюс, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. et al., 2014. Как се общува на български?, София: Гутенберг.
Учебно пособие за изучаването на български език като чужд. Въвежда в основни проблеми на българската култура от 7 до 21 век.
Хаджиева, Е., 1987. Двадесет и втори летен семинар по словашки език и култура в Братислава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), p.122.
Хаджийски, И., 1974. Бит и душевност на нашия народ, София: Български писател .
Хаджийски, И., 2003. Психология на изневярата. Гражданска смърт и безсмъртие. Статии, есета, писма., pp.67-83.
Хаджикосев, Р., 2004. Лекции по българска литература (1918-1944), Букурещ: Университетско издателство. Available at: http://megimg.info/mg/modules/booklists/knigi/Istoria/Hajikosev/Istoria%202.pdf [Accessed 02.05.2014AD].

Pages

Subscribe to Syndicate