Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Book
Ангелов, Д., 1980. Богомилството в България, София: Наука и изкуство.
Хаджийски, И., 1974. Бит и душевност на нашия народ, София: Български писател .
Anon., 1924. Библия или Свещеното писание на Стария и Новия Завет, София: Придворна печатница.
Anon., 1992. Библия или книгите на Свещеното писание на Вехтия и Новия завет, София: Св. Синод на Българската църква.
Никифор, архимандрит, 1990. Библейска энциклопедия, Ленинград: Издание Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Репринт. воспроизведение изд.: Архимандрит Никифор. Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия в 4 выпускахъ. Москва: Типография А. И. Снегиревой.1891
Христова, Б. et al., 2003. Бележки на българските книжовници Х–ХVIII век, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Дерменджиева, Н., 2013. Без упойка, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Гелий, А., 1985. Атически нощи В. Атанасов, ed., София: Наука и изкуство.
Азбучен показалец на имената и античните понятия
Фуко, М., 1996. Археология на знанието, София: Наука и изкуство.
Колева, Б. & Кацаров, С. eds., 2010. Антология по философия, София: Университетско издателство Стопанство.
Даскалова, К. & Пенелов, И. eds., 2012. Ани Гергова – живот с книжовни пристрастия: Сборник в чест на 75-годишнината ù, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

Pages

Subscribe to Syndicate