Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Book
Анастасов, В. et al., 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Калдиева-Захариева, С., 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Ничева, К., 1987. Българска фразеология, София: Наука и изкуство.
Радославов, И., 1992. Българска литература 1880–1930 3rd ed. В. Николова, ed., София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Данчов, Н. & Данчов, И. eds., 1936. Българска енциклопедия: А–Ж, София: Стоян Атанасов.
Стойков, С., 2002. Българска диалектология 4th ed., София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Available at: http://promacedonia.org/jchorb/st/index.htm [Accessed 1.07.2014AD].
Ницолова, P., 2008. Българска граматика : Морфология, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Библиогр. с. 489-523
Стоянова, Д., 2008. Българо-румънски речник, София: Наука и изкуство.
Берон, П., 1824. Буквар с различни поучения, Брашов: Антон Йованович.
Собрани от Петра х. Беровича за болгарските училища ; Напечата ся сас помощта г. Антоньова Иоановича..
Съдържа и Речник на непознатите и малко употребявани думиКьосев, Александър Динов послесловКаменов, Йосиф ред. и бел.Койчева, Румяна ред. и бел.Натев, Атанас Василев състав.

Pages

Subscribe to Syndicate