Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Book
Мерло-Понти, М., 2000. Видимото и невидимото, София: Критика и хуманизъм.
Немиров, Д., 2001. Великият чичо : Разкази, София: Военно издателство.
Дечев, С., 2010. В търсене на българското: конструиране на национална идентичност, София: Институт за изследване на изкуствата.
Карима, А., 1905. В Париж: Скици, Тутракан: Мавродинов.
Фром, Е., 1992. Бягство от свободат, София: Христо Ботев.
Дойнов, П., 2011. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989, Норма и криза в литературата на НРБ, София: Институт за изследване на близкото минало.
Енчев-Видю, И., 1994. Българският народен кръст, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
Андрейчин, Л. et al., 2006. Български тълковен речник 4th ed. Д. Попов, ed., София: Наука и изкуство.
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
Иванов, Й., 1970. Български старини из Македония 3rd ed., София: Наука и изкуство. Available at: http://kroraina.com/NI/JI-BSM.djvu.
Фототипно изд. от 2-то издание от 1931 г.
Христова, Б. et al., 1982. Български ръкописи от ХI до XVIII век запазени в България : Своден каталог, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Том. 1. София: Наука и изкуство, 1962; Том 2. София: Наука и изкуство, 1966.
Черно-бели и цветни илюстрации.

Pages

Subscribe to Syndicate