Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 84 results:
Filters: First Letter Of Title is R  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
Jovanović, D., 2009. Razodetja, Ljubljana: Študentska založba.
Jakobsson, Á., 2004. Royal biography. In R. McTurk, ed. A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture. Oxford ; Malden, MA: Blackwell, pp. 388–403.
I
Iser, W., 2000. The Range of Interpretation, New York: Columbia University Press.
H
Hristov, P., 1982. Réflexions sur la subordination des propositions circonstancielles en français et en bulgare. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), pp.90–98.
Horváth, Z., 2008. The Redistribution of the Memory of Socialism. Identity Formations of the “Surviviors” in Hungary after 1989. In O. Sarkisova & Apor, P., eds. Past for the Eyes: East European Representations of Communism in Cinema and Museums after 1989. Budapest & New York: CEU Press.
Hailperin, H., 1963. Rashi and the Christian Scholars, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
D
Duncan, H., 2014. Rhapsody: Notes on Strange Fictions, Maple Shade, NJ: Lethe Press.
Dimitrova, K., 1987. Realisierung der deutschen labialisierten Vorderzungenvokale durch Bulgaren (Fortgeschrittenenstufe). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), pp.5–11.
Derwich, M., 2011. Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy. In E. Doležalová & Meduna, P., eds. Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 101–110.

Pages

Subscribe to Syndicate