Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 91 results:
Filters: Keyword is в чест  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Джурова, А. & Станчев, К., 1987. Проф. Димитрийе Богданович (1930–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, pp.118–119.
Милтенова, А. & Ангушева, А., 2000. Проф. Донка Петканова-Тотева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.104–109.
Райков, Б., 1991. Проф. д-р Александър Младенович на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.102–104.
Дончева-Панайотова, Н., 1993. Проф. д-р Георги Данчев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.100–102.
Попов, Г., 1996. Проф. д-р Ото Кронщайнер. Българистика и българисти, pp.5–10.
Станишева, Д., 1979. Проф. Иван Леков (1904–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3, pp.107–108.
Куев, К. & Шверчек, Л., 1991. Проф. Йежи Русек – виден славист и българист. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.115–116.
Младенова, М., 1994. Проф. Радослав Вечерка на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, pp.113–114.
Филипова-Байрова, М., 1989. Проф. Роже Бернар на осемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, pp.3–7.
Буюклиев, И., 1990. Проф. Светомир Иванчев на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(4), pp.3–7.
Илиева, Т., 2002. Професор д-р Ангел Давидов на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.96–103.
Сечковски, А., 1981. Професор д-р Станислав Слонски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5, pp.129–132.
Бояджиев, А., 2001. Професор Имре Тот на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(4), pp.117–120.
Райкова, М., 1993. Професор Лешек Мошински на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.125–127.
Михайлова-Крейчова, Е., 1998. Професор Радослав Вечерка на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.124–126.
Станчев, К., 1998. Професор Рикардо Пикио на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.111–114.
Петрова-Танева, М., 2000. Професор Франсис Томсън на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.116–123.
Русек, Й., 1986. Професор Франчишек Славски на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, pp.3–7.
Станков, Р., 2008. Пътят на учения. Рyмяна Павлова на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.116–121.
Р
Мирчева, Е., 2000. Раля Цейтлин на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.97–103.
Миланов, М., 1997. Роже Бернар – In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, pp.3–8.
Ралева, Ц., 1998. Румяна Павлова на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.121–125.

Pages

Subscribe to Syndicate