Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 91 results:
Filters: Keyword is в чест  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Златанова, Р., 1981. Творчески юбилей на Линда Садник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5, pp.120–123.
Ж
Желязкова, В., 2006. Чарлз Грибъл на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, pp.100–106.
Д
Дончева-Панайотова, Н., 1993. Проф. д-р Георги Данчев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.100–102.
Дограмаджиева, Е., 2001. In memoriam – Раля Михайловна Цейтлин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25, pp.3–4.
Добрев, И., 2006. Похвала. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, pp.88–89.
Димитрова-Маринова, Д., 1993. Пейо Димитров (1944–1992). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.98–99.
Джурова, А. & Станчев, К., 1987. Проф. Димитрийе Богданович (1930–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, pp.118–119.
Денкова, Л. & Димитрова, Н., 1997. В памет на проф. Михаил Бъчваров. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, pp.9–11.
Даскалова, А., 2002. Боряна Велчева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.95–100.
Давидов, А., 1990. Чл.-кор. на БАН проф. Дора Иванова-Мирчева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.102–104.
Г
Грашева, Л., 2003. Попов, Георги. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 212–215.

Pages

Subscribe to Syndicate