Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 91 results:
Filters: Keyword is в чест  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Найденова, Д., 2003. Руският медиевист Ярослав Николаевич Шчапов на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(2), pp.100–106.
Николова, С., 2006. В чест на Климентина Иванова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), pp.85–87.
Николова, С., 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), pp.3–6.
П
Павлов, И., 1992. Куйо Марков Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16, pp.3–5.
Паскалева, К., 2002. 70-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.121–122.
Пенкова, Б., 1999. Школата „Елка Бакалова“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23, pp.104–111.
Петрова-Танева, М., 2000. Професор Франсис Томсън на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.116–123.
Попиванова, А., 1990. Николас ван Вейк – житейски и творчески път. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.112–115.
Попов, Г., 1996. Проф. д-р Ото Кронщайнер. Българистика и българисти, pp.5–10.
Попов, Г. & Грашева, Л., 1994. Стефан Кожухаров на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, pp.119–124.
Р
Радославова, Д., 2006. Елена Коцева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, pp.69–77.
Райков, Б., 1991. Проф. д-р Александър Младенович на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.102–104.
Райкова, М., 1993. Професор Лешек Мошински на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.125–127.
Райчинов, С., 1990. В памет на проф. Боню Ангелов. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.113–114.
Ралева, Ц., 1998. Румяна Павлова на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.121–125.
Риков, Г., 1987. Академик Владимир И. Георгиев (1908–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, pp.110–112.
Роде, М., 1979. Сборник в честь Райко Нахтигаля. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3, pp.94–95.
Русек, Й., 1986. Професор Франчишек Славски на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, pp.3–7.

Pages

Subscribe to Syndicate