Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 19 results:
Filters: Author is Илиева, Татяна  [Clear All Filters]
Book
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Journal Article
Илиева, Т., 2012. Ad honorem проф. д.и.н. Боряна Велчева. Българска реч, 18(1), pp.68–71.
Илиева, Т., 2002. Професор д-р Ангел Давидов на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.96–103.
Илиева, Т., 2012. Тежка загуба за чешката славистика (Зое Хауптова 1929–2012). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), pp.105–110.
Илиева, Т., 2011. Юбилейно за проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(1), pp.80–84.
Subscribe to Syndicate