Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Чавдарова, Дечка  [Clear All Filters]
Book Chapter
Чавдарова, Д., 2005. Как руската литература твори реалност – история и перспективи. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 221-234.
Subscribe to Syndicate