Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
2011
Минчев, Г., 2011. Бориловият синодик 800 години по-късно. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(2), pp.68–84.
Дойнов, П., 2011. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989, Норма и криза в литературата на НРБ, София: Институт за изследване на близкото минало.
Радулова, Д., 2011. Език свещен на моите деди.. . Българска реч, 17(2), pp.9-14.

Pages

Subscribe to Syndicate