Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Matasović, Ranko  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Matasović, R., 2010. In Memoriam: Dalibor Brozović. Journal of Slavic linguistics, (18), pp.3–5.
P
Matasović, R., 2008. Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika 1st ed., Zagreb: Matica hrvatska.
3 karte, tablice, kazalo hrvatskih riječi, kazalo osoba, bibliografija
Subscribe to Syndicate