Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 36 results:
Filters: Author is Славова, Татяна  [Clear All Filters]
1994
Славова, Т., 1994. Архивският хронограф и Тълковната палея. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(4), pp.48–53.
1993
Славова, Т., 1993. Славянски митологически компилации. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), pp.63–76.
1991
Славова, Т., 1991. За протографа на Тълковната Палея. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(3), pp.57–69.

Pages

Subscribe to Syndicate