Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Ангелова-Дамянова, София  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Anon., 2006. Българският исторически роман и жените авторки. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 116-127.
П
Ангелова-Дамянова, С., 2005. Пространството на жените („Аз, Анна Комнина“ от Вера Мутафчиева). In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 133-139.
Subscribe to Syndicate