Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 32 results:
Filters: First Letter Of Last Name is W  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
преизд. Gerstenberg, Hildescheim 1971
Warchala, J. & Skudrzyk, A., 2007. Potoczność – kategoria rozmyta?, w : Potoczność a zachowania językowe Polaków, Lublin 2007. In Potoczność a zachowania językowe Polaków. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 21–32.
Pokłosie międzynarodowej konferencji językoznawczej, zorganizowanej przez Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, która odbyła się w dniach 15-16 września 2003 roku w Kolegium UMCS w Biłgoraju.
Warburg, A., 1998. Gesammelte Schriften, Berlin: Akademie Verlag.
Wanner, A., 2003. Russian Minimalism : From the Prose Poem to the Anti-Story, Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
Walder, D., 1981. Dickens and Religion, London: Allen & Unwin.
Waddington, R.B., 1970. The Iconography of Silence and Chapman's Hercules. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 33, pp.248–263.

Pages

Subscribe to Syndicate