Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 39 results:
Filters: First Letter Of Title is O  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
Machek, V., 1949. Origine des themes nominaux en –ęt- du slave. Lingua Posnaniensis, 1, pp.87 – 98.
Gołąb, Z., 1992. The origins of the Slavs: a linguist's view, Columbus, OH: Slavica Publishers.
Ivšič, S., 1925. Ostaci staroslovenskih prijevoda u hrvatskoj glagoljskoj književnosti. Hrvatski glagoljski fragment „Mučenja 40 mučenika“ iz 13 vijeka. In Zbornik kralja Tomislava. U spornen tisučugodišnjice hrvatskoga kraljevstva. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, pp. 451–508.
Málek, J., 2009. Ottův slovník naučný. Přibyslavský čtvrtletník, kultura, historie a příroda Přibyslavska, 8(2), p.17.
Otto, J., 1996. Ottův slovník naučný, Praha: Paseka ; Argo.
1996-2003
Burdátš, M., 1999. Ottův slovník naučný. Naše rodina, 1999, č. 13., p.99. Available at: http://antik-kant.cz/poradna/poradce/otto.html.
Otto, J., 1996. Ottův slovník naučný nové doby, Praha: Paseka ; Argo.
1996-2003.
Miles, R. & Tout, A., 1994. Outline of a Technology for Effective Science Exhibits. In E. Hooper-Greenhill, ed. The Educational Role of the Museum. London, New York: Routledge.
McFarland, D. ed., 1982. Oxford Companion to Animal Behaviour, Oxford: Oxford University Press.
Ayto, J. ed., 1993. Oxford Dictionary of English Idioms, Oxford: Oxford University Press.
Schlicke, E.Paul, 1999. Oxford Reader’s Companion to Dickens, Oxford : Oxford University Press.

Pages

Subscribe to Syndicate