Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 33 results:
Filters: First Letter Of Title is N  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
Tanaka, T., 2014. Neko no kotenbungakushi, Tokyo: Koudansha.
Първото издание е от 1934 г
V
Vassileva, A., 1989. Notes sur l’interjection en français et en bulgare. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), pp.77–82.
Z
Zahariuc, P., 2006. Nouǎ documente din secolul al XVI-lea privitoare la istoria oraşului Bucureşti. In L. Rǎdvan, ed. Civilizaţia urbanǎ din spaţiul românesc în secolele XVI–XVIII: Studii si documenle. Iași: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, pp. 205 – 223.

Pages

Subscribe to Syndicate