Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 91 results:
Filters: Keyword is в чест  [Clear All Filters]
1999
Иванова, К., 1999. In memoriam [Дмитрий Сергеевич Лихачов]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23, pp.3–5.
Пенкова, Б., 1999. Школата „Елка Бакалова“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23, pp.104–111.
1997
Денкова, Л. & Димитрова, Н., 1997. В памет на проф. Михаил Бъчваров. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, pp.9–11.
Стойкова, А., 1997. За Лиляна Грашева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, pp.113–119.
Миланов, М., 1997. Роже Бернар – In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, pp.3–8.
1995
, 1995. Божидар Райков. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, pp.3–4.
Стойкова, А. & Попов, Г., 1995. Кнежа, Ищван. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 351–352.
Мошински, Л., 1995. Лидия Петровна Жуковская. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, pp.122–123.
Тотоманова, А.-М., 1995. Петър Илчев (1927–1995). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, pp.112–113.
1994
Младенова, М., 1994. Проф. Радослав Вечерка на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, pp.113–114.
Попов, Г. & Грашева, Л., 1994. Стефан Кожухаров на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, pp.119–124.
1993
Костова, К., 1993. Екатерина Дограмаджиева на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.127–130.
Томова, Е., 1993. Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.121–124.
Бърлиева, С., 1993. Осемдесетгодишният юбилей на боландиста Пол Девос. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), pp.118–120.
Димитрова-Маринова, Д., 1993. Пейо Димитров (1944–1992). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.98–99.
Дончева-Панайотова, Н., 1993. Проф. д-р Георги Данчев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.100–102.
Райкова, М., 1993. Професор Лешек Мошински на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.125–127.
Чешмеджиев, Д., 1993. Сто години от рождението на Франтишек Дворник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.115–117.

Pages

Subscribe to Syndicate