Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 91 results:
Filters: Keyword is в чест  [Clear All Filters]
Journal Article
Кенанов, Д., 1988. В памет на Татяна Николаевна Копреева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, pp.124–125.
Николова, С., 2006. В чест на Климентина Иванова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), pp.85–87.
Бакалова, Е., 1982. Вера Дмитриевна Лихачева (1937–1981). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(1), pp.130–131.
Христова, И., 2005. Десет години без Петър Илчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29, pp.107–110.
Костова, К., 1993. Екатерина Дограмаджиева на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.127–130.
Радославова, Д., 2006. Елена Коцева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, pp.69–77.
Стойкова, А., 1997. За Лиляна Грашева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, pp.113–119.
Бърлиева, С., 2002. За Светлина Николова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(4), pp.89–95.
Милтенова, А., 1988. Йордан Заимов (1921–1987). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, pp.124–125.
Минчева, А., 1987. Йосип Хам. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, pp.129–130.
Велчева, Б., 2002. Кирил Костов на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.113–116.
Мурдаров, В., 1990. Константин Босилков (1941–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.103–104.
Павлов, И., 1992. Куйо Марков Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16, pp.3–5.
Томова, Е., 1993. Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.121–124.
Младенова, М., 2008. Лешек Мошински. In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32, pp.69–72.
Мошински, Л., 1995. Лидия Петровна Жуковская. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, pp.122–123.
Попиванова, А., 1990. Николас ван Вейк – житейски и творчески път. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.112–115.
Бърлиева, С., 1993. Осемдесетгодишният юбилей на боландиста Пол Девос. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), pp.118–120.
Димитрова-Маринова, Д., 1993. Пейо Димитров (1944–1992). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.98–99.
Тотоманова, А.-М., 1995. Петър Илчев (1927–1995). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, pp.112–113.
Добрев, И., 2006. Похвала. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, pp.88–89.

Pages

Subscribe to Syndicate