Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 91 results:
Filters: Keyword is в чест  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Попов, Г., 1996. Проф. д-р Ото Кронщайнер. Българистика и българисти, pp.5–10.
Попов, Г. & Грашева, Л., 1994. Стефан Кожухаров на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, pp.119–124.
Попиванова, А., 1990. Николас ван Вейк – житейски и творчески път. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.112–115.
Петрова-Танева, М., 2000. Професор Франсис Томсън на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.116–123.
Пенкова, Б., 1999. Школата „Елка Бакалова“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23, pp.104–111.
Паскалева, К., 2002. 70-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.121–122.
Павлов, И., 1992. Куйо Марков Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16, pp.3–5.
Н
Николова, С., 2006. В чест на Климентина Иванова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), pp.85–87.
Николова, С., 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), pp.3–6.
Найденова, Д., 2003. Руският медиевист Ярослав Николаевич Шчапов на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(2), pp.100–106.
М
Мусакова, Е., 1998. 65-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.105–110.
Мурдаров, В., 1990. Константин Босилков (1941–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.103–104.
Мошински, Л., 1995. Лидия Петровна Жуковская. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, pp.122–123.
Младенова, М., 1994. Проф. Радослав Вечерка на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, pp.113–114.
Младенова, М., 2008. Лешек Мошински. In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32, pp.69–72.
Михайлова-Крейчова, Е., 1998. Професор Радослав Вечерка на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.124–126.
Мирчева, Е., 2000. Раля Цейтлин на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.97–103.
Минчева, А., 1987. Йосип Хам. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, pp.129–130.
Милтенова, А. & Ангушева, А., 2000. Проф. Донка Петканова-Тотева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.104–109.

Pages

Subscribe to Syndicate