Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 91 results:
Filters: Keyword is в чест  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ж
Желязкова, В., 2006. Чарлз Грибъл на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, pp.100–106.
З
Златанова, Р., 1981. Творчески юбилей на Линда Садник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5, pp.120–123.
М
Миланов, М., 1997. Роже Бернар – In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, pp.3–8.
Милтенова, А., 1986. Творчески юбилей на академик Петър Динеков. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, pp.97–99.
Милтенова, А., 1988. Йордан Заимов (1921–1987). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, pp.124–125.
Милтенова, А. & Ангушева, А., 2000. Проф. Донка Петканова-Тотева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.104–109.
Милтенова, А., 1982. Христо Николов Кодов (1901–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6, pp.89–90.
Минчева, А., 1987. Йосип Хам. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, pp.129–130.
Мирчева, Е., 2000. Раля Цейтлин на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.97–103.
Михайлова-Крейчова, Е., 1998. Професор Радослав Вечерка на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.124–126.
Младенова, М., 1994. Проф. Радослав Вечерка на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, pp.113–114.
Младенова, М., 2008. Лешек Мошински. In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32, pp.69–72.
Мошински, Л., 1995. Лидия Петровна Жуковская. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, pp.122–123.
Мурдаров, В., 1990. Константин Босилков (1941–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.103–104.

Pages

Subscribe to Syndicate