Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is T and Author is Rybarkiewicz, J.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
Szczepański, M.S., 2002. Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań. In J. Rybarkiewicz, ed. IV forum architektury krajobrazu. Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej (zagrożenia, ochrona i kształtowanie), Katowice – Jaworze, 4-6.X.2001. Katowice: Wydział Rozwoju Regionalnego. Available at: http://tg.net.pl/szczepanski/art_04.htm [Accessed 20.10.2014AD].
Subscribe to Syndicate