Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 84 results:
Filters: First Letter Of Title is R  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Alexieva, B., 1993. The relationship between entity and space in English and Bulgarian existential sentences. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), pp.9–16.
D
Derwich, M., 2011. Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy. In E. Doležalová & Meduna, P., eds. Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 101–110.
Dimitrova, K., 1987. Realisierung der deutschen labialisierten Vorderzungenvokale durch Bulgaren (Fortgeschrittenenstufe). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), pp.5–11.
Duncan, H., 2014. Rhapsody: Notes on Strange Fictions, Maple Shade, NJ: Lethe Press.

Pages

Subscribe to Syndicate