Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is N and Author is Zahariuc, P  [Clear All Filters]
Book Chapter
Zahariuc, P., 2006. Nouǎ documente din secolul al XVI-lea privitoare la istoria oraşului Bucureşti. In L. Rǎdvan, ed. Civilizaţia urbanǎ din spaţiul românesc în secolele XVI–XVIII: Studii si documenle. Iași: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, pp. 205 – 223.
Subscribe to Syndicate