Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is K and Author is Štěrbová, Markéta  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Páclová, I., 1971. K otázce lexikálních grécismů v staroslověnských památkách s latinskou předlohou. In M. Bauerová & Štěrbová, M., eds. Studia palaeoslovenica. Sborník studií věnovaných k sedmdesátinám univ. prof. Dr. Josefa Kurze. Praha: Academia, pp. 277–284.
Subscribe to Syndicate