Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is K and Author is Bauerová, Marta  [Clear All Filters]
1971
Páclová, I., 1971. K otázce lexikálních grécismů v staroslověnských památkách s latinskou předlohou. In M. Bauerová & Štěrbová, M., eds. Studia palaeoslovenica. Sborník studií věnovaných k sedmdesátinám univ. prof. Dr. Josefa Kurze. Praha: Academia, pp. 277–284.
Subscribe to Syndicate