Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is B and Author is Marcjanik, Małgorzata  [Clear All Filters]
2013
Mladenova, M., 2013. Bułgarzy. In M. Marcjanik, ed. Jak zwracają się do siebie europejczycy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2013, стр., Ref , pp. 123-137.
Subscribe to Syndicate