Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Keyword is диалози  [Clear All Filters]
1987
Сенека, Л.Аней, 1987. За спокойствието на духа. In А. Николова, ed. Избрани диалози. София: Наука и изкуство.
1979
Платон, философ, 1979. Протагор. In Г. Михайлов, ed. Диалози. София: Наука и изкуство.
Subscribe to Syndicate