Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Keyword is Антична литература  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Съдържа и прил. Генеалогията като митическа форма / Паула Филипсон ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Древноизточни митологични представи в Елада през архаическата епоха / Алфред Хойбек ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Хезиодовият мит за поколенията : Опит за структур. анализ / Жан-Пиер Вернан ; Прев. от фр. Глория Вълева
С
Хораций, К., 1992. Събрани творби Г. Батаклиев, ed., София: Народна култура.
Оди ; Песен за столетието ; Еподи ; Сатира ; Писма ; Поетическо изкуство
П
Платон, философ, 1979. Протагор. In Г. Михайлов, ed. Диалози. София: Наука и изкуство.
Плиний, М., 1984. Писма Н. Бакърджиева & Тодоранова, В., eds., София: Народна култура.
Н
Лукиан, реторик, 1986. Необразованият купувач на книги. In М. Славова, ed. Сатири и пародии. София: Народна култура.
Азбучен показалец на имената и античните понятия
З
Сенека, Л.Аней, 1987. За спокойствието на духа. In А. Николова, ed. Избрани диалози. София: Наука и изкуство.
Ж
Аристофан, поет-комедиограф, 1985. Жабите. In А. Ничев, ed. Комедии. София: Народна култура.
В книгата е означено 1 и 2 изданиеСъдържа именен показалец
А
Гелий, А., 1985. Атически нощи В. Атанасов, ed., София: Наука и изкуство.
Азбучен показалец на имената и античните понятия
Subscribe to Syndicate