Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Keyword is Светомир Иванчев  [Clear All Filters]
1996
Бояджиев, Ж., 1996. В памет на професор Светомир Иванчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(1), pp.130–131.
1991
, 1991. В памет на професор Светомир Иванчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), pp.104–105.
Бъчваров, Я., 1991. Прощаване с професор Светомир Иванчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), pp.6–8.
, 1991. Светомир Иванчев (10.11.1920–5.11.1991). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), p.5.
Subscribe to Syndicate