Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Keyword is старобългарска литература and Author is Пикио, Рикардо  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Пикио, Р., 1993. Православното славянство и старобългарската културна традиция, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
[Сб. изследвания] ; Прев. [от англ.] Алда-Джамбелука Коссова ; [С предг. от Георги Димов]
Subscribe to Syndicate