Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 91 results:
Filters: Keyword is в чест  [Clear All Filters]
2010
Matasović, R., 2010. In Memoriam: Dalibor Brozović. Journal of Slavic linguistics, (18), pp.3–5.
2006
Николова, С., 2006. В чест на Климентина Иванова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), pp.85–87.
Радославова, Д., 2006. Елена Коцева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, pp.69–77.
Добрев, И., 2006. Похвала. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, pp.88–89.
Желязкова, В., 2006. Чарлз Грибъл на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, pp.100–106.
2005
Христова, И., 2005. Десет години без Петър Илчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29, pp.107–110.
2002
Паскалева, К., 2002. 70-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.121–122.
Даскалова, А., 2002. Боряна Велчева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.95–100.
Бърлиева, С., 2002. За Светлина Николова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(4), pp.89–95.
Велчева, Б., 2002. Кирил Костов на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.113–116.
Илиева, Т., 2002. Професор д-р Ангел Давидов на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.96–103.
2001
Дограмаджиева, Е., 2001. In memoriam – Раля Михайловна Цейтлин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25, pp.3–4.
Бояджиев, А., 2001. Професор Имре Тот на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(4), pp.117–120.
2000
Николова, С., 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), pp.3–6.
Милтенова, А. & Ангушева, А., 2000. Проф. Донка Петканова-Тотева на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.104–109.
Петрова-Танева, М., 2000. Професор Франсис Томсън на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.116–123.
Мирчева, Е., 2000. Раля Цейтлин на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24, pp.97–103.

Pages

Subscribe to Syndicate