Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 91 results:
Filters: Keyword is в чест  [Clear All Filters]
Book Chapter
Стойкова, А. & Попов, Г., 1995. Кнежа, Ищван. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 351–352.
Грашева, Л., 2003. Попов, Георги. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 212–215.
Journal Article
Мусакова, Е., 1998. 65-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.105–110.
Паскалева, К., 2002. 70-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.121–122.
Matasović, R., 2010. In Memoriam: Dalibor Brozović. Journal of Slavic linguistics, (18), pp.3–5.
Томова, Е., 2003. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27, pp.101–104.
Иванова, К., 1999. In memoriam [Дмитрий Сергеевич Лихачов]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23, pp.3–5.
Божилов, И., 1986. In memoriam Иван Дуйчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(3), pp.103–106.
Дограмаджиева, Е., 2001. In memoriam – Раля Михайловна Цейтлин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25, pp.3–4.
Николова, С., 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), pp.3–6.
Bujukliev, I., 1979. Sechzigjähriges Jubiläum Ivan Galabovs. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(1), pp.103–106.
Риков, Г., 1987. Академик Владимир И. Георгиев (1908–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, pp.110–112.
Бакалов, Г., 1987. Академик Димитър Ангелов на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(1), pp.3–8.
, 1982. Академик Емил Иванов Георгиев (1910–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6, pp.3–5.
Станчев, К., 1991. Академик Петър Динеков на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.3–5.
Алексеев, А.А., 1979. Александр Васильевич Горский. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(4), pp.34–41.
, 1995. Божидар Райков. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, pp.3–4.
Даскалова, А., 2002. Боряна Велчева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, pp.95–100.
Буюклиев, И., 1978. Бохуслав Хaвранек (1893–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2(4), pp.93–96.
Христова, Б., 1989. В памет на Ан Пенингтън. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, pp.111–113.
Христова, Б., 1989. В памет на Ан Пенингтън. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, pp.111–113.
Христова, Б., 1989. В памет на Ан Пенингтън. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, pp.111–113.
Райчинов, С., 1990. В памет на проф. Боню Ангелов. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.113–114.
Денкова, Л. & Димитрова, Н., 1997. В памет на проф. Михаил Бъчваров. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, pp.9–11.

Pages

Subscribe to Syndicate