Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 91 results:
Filters: Keyword is в чест  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Хутянова, Я., 1984. Шимон Ондруш на шестдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8, pp.130–131.
Христова, Б., 1989. В памет на Ан Пенингтън. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, pp.111–113.
Христова, Б., 1989. В памет на Ан Пенингтън. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, pp.111–113.
Христова, И., 2005. Десет години без Петър Илчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29, pp.107–110.
Христова, Б., 1989. В памет на Ан Пенингтън. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, pp.111–113.
Т
Тотоманова, А.-М., 1995. Петър Илчев (1927–1995). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, pp.112–113.
Томова, Е., 2003. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27, pp.101–104.
Томова, Е., 1993. Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.121–124.
С
Стойкова, А., 1997. За Лиляна Грашева. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, pp.113–119.
Стойкова, А. & Попов, Г., 1995. Кнежа, Ищван. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 351–352.
Станчев, К., 1991. Академик Петър Динеков на 80 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.3–5.
Станчев, К., 1998. Професор Рикардо Пикио на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.111–114.
Станков, Р., 2008. Пътят на учения. Рyмяна Павлова на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.116–121.
Станишева, Д., 1979. Проф. Иван Леков (1904–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3, pp.107–108.
Славова, Т., 1998. Член-кореспондент проф. Иван Добрев на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.109–115.
Сечковски, А., 1981. Професор д-р Станислав Слонски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5, pp.129–132.
Р
Русек, Й., 1986. Професор Франчишек Славски на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10, pp.3–7.
Роде, М., 1979. Сборник в честь Райко Нахтигаля. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3, pp.94–95.
Риков, Г., 1987. Академик Владимир И. Георгиев (1908–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, pp.110–112.
Ралева, Ц., 1998. Румяна Павлова на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.121–125.

Pages

Subscribe to Syndicate