Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 23 results:
Filters: Author is Йовчева, Мария  [Clear All Filters]
Book
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005
Book Chapter
Sels, L., 2006. Lexical diversification versus terminological standardization. John the Exarch's Bogoslovie and Šestodnev and parallel 14th-century South Slavonic translations. In Л. Тасева et al., eds. Многократните преводи в Южнославянското средновековие. София: Горекс Прес, pp. 301–308.
Црвенковска, Е., 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. In М. Йовчева et al., eds. Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, pp. 238–249.
Йовчева, М., 2002. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. In В. Гюзелев & Милтенова, А., eds. Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване. София: Гутенберг, pp. 382–393.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
Journal Article
Йовчева, М. & Тасева, Л., 1994. Езикови особености на Слово за силата на Йосиф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(4), pp.64–74.
Йовчева, М., 1997. Композиция на неделните служби в Солунския октоих. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(4), pp.37–71.
Йовчева, М. & Тасева, Л., 1992. Редки думи от Берлинския сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), pp.34–49.
Subscribe to Syndicate