Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Герганов, Енчо  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Тасева-Рангелова, К. & Герганов, Е., 1979. Асоциативна сила на 236 произнесени английски думи за носителите на българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), pp.18–32.
Subscribe to Syndicate