Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Валтер, Хилмар  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Валтер, Х., 2002. В памет на Веселин Вапорджиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), pp.146–148.
П
Валтер, Х., 2007. По повод на едни писма без отговор. Българска реч, 13(1), pp.30–38.
Валтер, Х., 1980. Проблеми при превода на означенията на реалиите от българска художествена проза на немски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.36–41.
Subscribe to Syndicate